• Mesto Pag - otok Pag
  Mesto Pag - otok Pag

  Največje in najpomembnejše mesto na otoku je mesto Pag. Mesto Pag je mesto morske soli. Zaradi njene pomembnosti je v 15. stoletju nastalo plansko utrjeno mesto Pag, ki pri obisku nudi posebno doživetje.

 • Mediteran Pag, Turistična Agencija iz Paga
  Mediteran Pag, Turistična Agencija iz Paga

  Mediteran Pag, Turistična Agencija iz Paga. V naši ponudbi se nahajajo apartmaji, sobe,penzioni,hoteli in kampi v mestih na otoku Pagu (Pag,Novalja,Povljana).

 • Plaže otoka Paga
  Plaže otoka Paga

  Otok Pag – eden izmed največjih Jadranskih otokov: z 285 km 2 je peti po velikosti, z 270 km razvejene obale pa predstavlja otok z najdaljšo obalno linijo na Jadranu, z veliko zalivi, zalivčki, rti in plažami.

Splošni pogoji najema namestitve

1. Vsebina ponudbe
DONADIĆ turistična agencija se zavezuje, da bo gostom zagotovila storitev namestitve po objavljenih informacijah dostopnih na www.mediteranpag.com, glede na opis, ceno in termin, ki je v skladu s potrjeno rezervacijo, razen v primeru izrednih okoliščin. Takšne okoliščine so tiste, na katere ni možno vplivati, ker se ne morejo predvideti, pa zaradi tega ne tudi odstraniti (vojna, nemiri, stavke, teroristični napadi, sanitarne motnje, elementarne nezgode, intervencije pristojnih oblasti, smrt ali bolezen ponudnika storitev in podobno).

2. Kategorizacija in opis storitev
Ponujene namestitvene enote so opisane glede na uradno kategorizacijo pristojne institucije in na temelju vpogleda v dejansko stanje namestitve pri obdelavi objekta. Standardi namestitev, storitev, prehrane in ostalega so različni glede na mesta in države ter jih ni možno primerjati. Vse številčne vrednosti (površine, oddaljenosti…) na spletni strani so navedene ob odstopanju +/- 20%.
Vsak gost mora biti sprejet v čisto in urejeno namestitveno enoto, na voljo pa ima čisto posteljnino. Gostom, ki ostanejo več kot teden dni, bo na voljo dodatna posteljnina in brisače.
Gosti lahko v namestitveno enoto prispejo po 14.00 uri, na dan odhoda pa jo morajo zapustiti do 10.00 ure zjutraj. Ključ namestitvenih enot se prevzame v agenciji, predaja le-tega pa se opravi na dan odhoda v samem objektu, in sicer direktno lastniku hiše.

3. Cena namestitev
Cena namestitev vključuje osnovno storitev in vse pristojbine, kakor je opisano ob namestitveni enoti iz rezervacije. Cena najema apartmaja vključuje dnevni najem namestitvene enote, posteljnino, brisače, kuhinjo opremljeno s potrebno posodo in priborom (razen v primeru najema sobe brez uporabe kuhinje), strošek vode, elektrike, plina pa tudi zaključno čiščenje. Posebne storitve so tiste, ki niso vključene v ceno namestitve (kot je doplačilo za hišne ljubljenčke…). Gost takšne storitve plača posebej, zahtevati pa jih mora že pri sami rezervaciji.
Cene ostalih namestitvenih enot (hoteli,penzioni in kampi) so navedene ob vsaki namestitveni enoti, prav tako pa je navedeno tudi vse, kar je vključeno v ceno.
Cene namestitvenih enot so objavljene v evrih.
Vse navedene cene se nanašajo na bivanje daljše od treh nočitev. Če je bivanje krajše od štirih nočitev, se cena poveča za 30%, razen če s konkretno ponudbo po povpraševanju gosta ni drugače določeno.
V primeru spremembe cene namestitve s strani ponudnika storitev ali spremembe tečaja si DONADIĆ turistična agencija zadržuje pravico spremembe objavljenih cen. Gostom, ki so plačali akontacijo za določeno rezervacijo, DONADIĆ turistična agencija jamči ceno namestitve navedene v izračunu, na temelju katere je gost plačal znesek akontacije. Če se sprememba zgodi pred plačilom akontacije, se DONADIĆ turistična agencija zavezuje obvestiti gosta o spremembi cene in mu poslati novi izračun.
Če v rezervirano namestitev prispe več oseb, kakor pa jih je navedeno na voucherju, ima ponudnik storitve pravico ne sprejeti nenajavljene goste, ali pa jih sprejeti ob doplačilu na samem mesta.

4. Turistična taksa
Glede na veljaven Zakon o turistični taksi Republike Hrvaške je gost dolžan plačati turistično takso istočasno s plačilom storitve namestitve. Turistična taksa je odvisna od termina in mesta letovanja. Za odraslo osebo znaša 7,00 hrk na dan. Osebe med 12. in 18. letom plačajo polovično ceno, medtem ko so otroci do 12. leta oproščeni plačila turistične takse. Končen znesek turistične takse za določeno rezervacijo se zaračuna glede na Splošne pogoje, in sicer istočasno s plačilom končnega zneska za namestitev (v kolikor ni zajeta v ceni namestitve, kar je navedeno ob vsaki namestitveni enoti).

5. Rezervacije in plačila
Povpraševanja za rezervacijo namestitve se sprejemajo po elektronski poti, preko telefaksa ali osebno v poslovnici DONADIĆ turistične agencije. S plačilom akontacije gost potrjuje, da je v popolnosti seznanjen s temi Splošnimi pogoji in da jih v celoti sprejema. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh Splošnih pogojih, pravna obveza tako za gosta kakor tudi za DONADIĆ turistično agencijo. Gost je dolžan posredovati vse podatke, ki jih zahteva postopek rezervacije. Za rezervacijo namestitve je potrebno plačati akontacijo v višini 30% skupne cene namestitve, ostanek zneska cene namestitve (tudi turistična taksa, če ni vključena v ceno namestitve) pa se plača na recepciji DONADIĆ turistične agencije, in sicer na dan prihoda v namestitveno enoto. Po tem ko DONADIĆ turistična agencija prejme na svoj račun znesek akontacije, je dolžna gostu poslati voucher po elektronski pošti ali po telefaksu. Vsi pogoji glede plačila akontacije za rezervacijo namestitve so objavljeni v rubriki KAKO REZERVIRATI na naši spletni strani.
Gost plaća akontaciju samoinicijativno, te ne potražuje kamatu zbog plaćanja unaprijed.
Gost plača akontacijo samovoljno in ne zahteva obresti zaradi vnaprejšnjega plačila. Opozarjamo Vas, da morate za izvedbo finančne transakcije glede na navodila naše spletne strani biti polnoletni, in da z uporabo naših spletnih strani popolnoma sprejemate finančno odgovornost izvršene transakcije.

6. Pravica agencije za spremembo in odpoved rezervacije
DONADIĆ turistična agencija zadržuje pravico spremembe in odpovedi rezervacije v primeru izrednih okoliščin, na katere ni možno vplivati (poglej 1. točko). Rezervirano namestitev se lahko zamenja samo ob predhodni obvestitvi gosta, in sicer z namestitvijo v isti ali višji kategoriji in po ceni namestitve, po kateri je gost potrdil rezervacijo. Če je nadomestna namestitev možna samo v objektu višje kategorije in to po ceni večji kot 10% od cene plačane rezervacije, ima DONADIĆ turistična agencija ob soglasju gosta pravico zaračunati razliko v ceni. DONADIĆ turistična agencija ima v primeru nezmožnosti zamenjave plačane namestitve pravico odpovedati rezervacijo ob predhodnem obvestilu gosta, in sicer najmanj 7 dni pred pričetkom uporabe storitve, gostu pa jamči povračilo celotnega plačanega zneska. Če na dan prihoda ni možno najti adekvatno nadomestno namestitev, se bo DONADIĆ turistična agencija trudila gostu posredovati informacije o možni namestitvi, ki ni v njeni ponudbi, gostu pa bo vsekakor vrnila celotni znesek, ki ga je plačal za rezervacijo.

7. Pravica gosta do spremembe in odpovedi rezervacije
Če gost želi spremeniti ali odpovedati rezervacijo, mora to storiti v pisni obliki (po elektronski pošti ali telefaksu). Za spremembo se šteje sprememba števila oseb ali datum začetka in/ali konca uporabe storitve, najkasneje 31 dni pred pričetkom uporabe storitve. V primeru da spremenjena rezervacija ni možna in gost zaradi tega odpove potrjeno rezervacijo, se uporabljajo spodaj navedeni pogoji odpovedi rezervacije. Sprememba namestitvene enote in vsaka sprememba znotraj 30-ih dni pred pričetkom rezervacije ter tekom uporabe storitve se smatra za odpoved rezervacije.
V primeru odpovedi potrjene rezervacije zasebne namestitve predstavlja prejem pisne odpovedi osnovo za obračun odpovednih stroškov, kakor sledi v nadaljevanju:
 • Za odpoved od 30 do 1 dan pred pričetkom uporabe storitve, ali če gost ne prispe ali odpove rezervacijo znotraj rezerviranega termina, se zaračuna 30 % znesek celotne cene namestitve (oziroma se zadrži plačan znesek akontacije).

Če gost ne prispe v rezervirano namestitveno enoto do polnoči na dan pričetka storitve, o svojem ne prihodu oziroma kasnejšem prihodu pa ne obvesti DONADIĆ turistično agencijo ali ponudnika storitve, se rezervacija smatra za odpovedano. Stroški odpovedi se zaračunajo glede na zgoraj navedeni odstavek.

8. Obveznost DONADIĆ turistične agencije
Dolžnost DONADIĆ turistične agencije je skrb za izvedbo rezervirane storitve in pravice gostov, skladno z dobrimi običaji v turizmu in pravili stroke. DONADIĆ turistična agencija izključuje vsako odgovornost v primeru spremembe in neizvršitve storitve, ki so povzročene z višjo silo.

9. Obveznost gosta
Gost je dolžan:
 • posedovati veljavne potne dokumente,
 • spoštovati zakone in predpise Republike Hrvaške,
 • spoštovati hišni red v namestitvenih objektih in v dobri nameri sodelovati z lastnikom ali DONADIĆ turistično agencijo,
 • v celoti nadomestiti škodo lastniku objekta za vsako mogočo narejeno škodo v namestitveni enoti
 • pri prihodu na destinacijo mora DONADIĆ turistični agenciji predati voucher za rezervacijo storitve namestitve, ki ga je prejel po elektronski pošti ali telefaksu,
 • na dan prihoda poravnati DONADIĆ turistični agenciji preostali znesek cene namestitve (in turistične takse, če ta ni vključena v ceno namestitve).

Gost je v celoti odgovoren za posledice, ki bi lahko nastale zaradi nespoštovanja navedenih obveznosti.

10. Prtljaga
DONADIĆ turistična agencija ne odgovarja za poškodovanje, uničenje ali izgubo prtljage, kakor tudi ne za krajo dragocenosti v namestitvenem objektu. Izgubljena prtljaga ali krajo je potrebno prijaviti ponudniku storitve namestitve ali pristojni policijski postaji.
DONADIĆ turistična agencija ne odgovarja za izgubo ali krajo gostovih dokumentov tekom uporabe namestitvene enote, gost pa si mora na svoje stroške zagotoviti nove.

11. Potniško zavarovanje
Objavljene cene ne vključujejo potniškega zavarovanja rizika odpovedi potovanja. Pri rezervaciji lahko gost zahteva zavarovanje, ki ga sklene z zavarovalnico.

12. Reševanje reklamacij
Vsak gost ima pravico do pritožbe zaradi neizvršene, toda plačane storitve. Če so storitve iz ponudbe nekvalitetno izvršene, lahko gost zahteva sorazmerno odškodnino tako, da priloži pisno reklamacijo.

Postopek pritožbe:
 • če gost na sami destinaciji ni zadovoljen s stanjem namestitvene enote, mora takoj o tem pri prihodu obvestiti ponudnika storitve oziroma DONADIĆ turistično agencijo. V nasprotnem se pritožba ne bo obravnavala. Gost je dolžan sodelovati s predstavnikom agencije in ponudnikom storitve v dobri nameri, da se odstranijo razlogi pritožbe. Če je pritožba upravičena, njeni razlogi pa se ne morejo odpraviti, bo DONADIĆ turistična agencija naredila vse, da gost prejme sprejemljivo rešitev, ki ustreza plačani storitvi. DONADIĆ turistična agencija ali ponudnik storitve ne smeta gostu ponuditi nadomestno namestitev manjše vrednosti. Če gost na samem mestu ne sprejme ponujeno rešitev, ki ustreza plačani storitvi, potem DONADIĆ turistična agencija ne bo sprejela njegovih naknadnih pritožb, niti ne bo na njih odgovorila.
 • če gost samovoljno zapusti namestitveno enoto in najde drugo namestitev, a pri tem ne ponudi DONADIĆ turistični agenciji priložnost, da odpravi vzrok njegovega nezadovoljstva, nima pravice naknadno zahtevati povračilo plačanega denarja niti posredovati tožbo za nadomestilo škode
 • če je v mestu dopusta dosežena rešitev pritožbe, bo ponudnik storitve in DONADIĆ turistična agencija v dogovoru z gostom izdala pisno potrdilo, ki ga gost podpiše, vsaka stran pa zadrži po en primerek
 • če v mestu dopusta ni dosežena rešitev pritožbe, mora gost s predstavnikom DONADIĆ turistične agencije sestaviti pisno potrdilo (poročilo o zatečenem stanju in razlogih pritožbe) v dveh primerkih, ki ga morata podpisati obe strani. Gost zadrži en primerek tega potrdila.
 • najkasneje v roku 7 dni po zaključku rezervirane storitve mora gost DONADIĆ turistični agenciji poslati pisno pritožbo. K pritožbi mora priložiti dodatno dokumentacijo, ki dokazuje osnovo za pritožbo (poročilo podpisano v mestu uporabe storitve). DONADIĆ turistična agencija bo obravnavala samo popolno dokumentirane pritožbe, prejete v roku 7 dni.
 • DONADIĆ turistična agencija se zavezuje sprejeti pisno rešitev pritožbe v roku 14 dni od dneva njenega prejema, do takrat pa se gost odpoveduje pravici posredovanja tretjih oseb in sodnih institucij oziroma dajanju informacij v medije. Če gost postopa nasprotno, ne glede na utemeljenost njegove pritožbe, ima agencija pravico zahtevati
 • agencija lahko odloži rok rešitve pritožbe zaradi zbiranja informacij in preveritve trditev pritožbe pri ponudniku storitev za največ dodatnih 14 dni. Agencija bo obravnavala samo tiste pritožbe, pri katerih se vzrok ni mogel odstraniti v mestu dopusta

Največje nadomestilo po opravičeni pritožbi lahko doseže znesek reklamiranega dela storitve, ne more pa zajeti že izkoriščene storitve, kakor tudi ne celoten znesek storitve. S tem se izključuje pravica gosta za nadomestilo idealne škode
DONADIĆ turistična agencija ne odgovarja za eventualne klimatske pogoje, čistočo in temperaturo morja na destinacijah ter za vse ostale podobne situacije in dogodke, ki lahko vzrokujejo nezadovoljstvo gosta, vendar se ne tičejo direktno kvalitete rezervirane namestitvene enote.

13. Pristojnost sodišča
Vse spore bosta DONADIĆ turistična agencija in gost poskušala rešiti sporazumno. Če se ne bosta mogla sporazumeti, je pristojno sodišče v Zadru.

14. Opomba
Gost s plačilom akontacije oziroma celotnega zneska za rezervacijo namestitve v celoti sprejema te Splošne pogoje.

V Pagu, 01.12. 2011.