Plaża Katarelac

Katarelac Lokalizacja (najbliższa) : Gajac, Wyspa Pag