• Plaże wyspy Pag
  Plaże wyspy Pag

  Wyspa Pag - jedna z największych wysp Adratyku: o powierzchni 285 km2, jest piątą co do wielkości wyspą, a jej linia brzegowa o długości 270 km pełna jest zatok, zatoczek, przylądków i plaż i jest to najdłuższa linia brzegowa wyspy na Adriatyku.

 • Mediteran Pag, Agencja Turystyczna z Pagu
  Mediteran Pag, Agencja Turystyczna z Pagu

  W naszej ofercie znajdują się apartamenty, pokoje, pensjonaty, hotele i kempingi w miejscach wyspy Pag (Pag, Novalja, Povljana).

 • Miasto Pag - Wyspa Pag
  Miasto Pag - Wyspa Pag

  MIASTO PAG - Największą i najważniejszą miejscowością na wyspie jest miasto Pag. Miasto Pag jest miastem morskiej soli. Ze względu na ważną rolę soli, w XV wieku zostało zaplanowane i wybudowane miasto warowne, które podczas zwiedzania dostarcza wyjatkowych przeżyć.

Ogólne warunki świadczenia usług lokalowych

1. Sadržaj ponude
Agencja turystyczna DONADIĆ zobowiązuje się do zagwarantowania usługi zakwaterowania zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach www.mediteranpag.com i zgodnie z opisem, ceną i terminem potwierdzonej rezerwacji, a jedynie w wypadku sytuacji wyjątkowej, tzn. w sytuacjach, na które nie ma wpływu, gdyż ich nie może przewidzieć, a tym samym im zapobiec (wojna, rozruchy, strajki, akcje terrorystyczne, problemy sanitarne, klęski żywiołowe, intwerwencja władz, śmierć lub choroba świadczącego usługę itd.)

2. Kategoryzacja i opis usług
Oferowane kwatery opisane są zgodnie z oficjalną kategoryzacją dokonaną przez odpowiedzialne za to instytucje i na podstawie przeglądu stanu obiektu zakwaterowania dokonanego podczas odbioru budynku. Standard zakwaterowania, usług, wyżywienia i pozostych różni się w poszczególnych miastach i państwach i nie jest porównywalny. Wszystkie wartości numeryczne (powierzchnie, odległości…) na stronie internetowej wprowadzone są z tolerancją +/- 20%.
Każdy gość ma być przyjęty w czystej i schludnej kwaterze i na każdego gościa czekać ma czysta pościel. Dla gości,którzy pozostają dłużej niż jeden tydzień, będzie dostępna zmiana pościeli i ręczników.
W dniu przyjazdu goście mogą wejść do kwatery po godzinie 14.00, a w dniu wyjazdu powinni ją opuścić do godziny 10,00. Po odbiór klucza należy zgłosić się do biura agencji, a w dniu wyjazdu klucz zwrócić właścicielowi w samym obiekcie.

3. Cena zakwaterowania
Cena zakwaterowania zawiera podstawową usługę i wszystkie opłaty, jakie zostały wspomniane w opisie kwatery w rezerwacji. Cena wynajmu apartamentu zawiera dzienny wynajem kwatery, pościel, ręczniki, kuchnię wyposażoną w naczynia i sztućce (poza opcją wynajęcia pokoju bez możliwości korzystania z kuchni), zużycie wody, prądu i gazu, a także końcowe sprzątanie. Dodatkowe uslugi to te, które nie są wliczone w cenę zakwaterowania (jak np. opłata za zwierzęta domowe…), a gość uiszcza je dodatkowo, a należy o nie poprosić w momencie dokonywania rezerwacji.
Ceny pozostałych rodzajów zakwaterowania (hotele, pensjonaty, kempingi) sa wyszczególnione przy każdej kwaterze i wyszczególnione jest też to, co wchodzi w cenę.
Ceny zakwaterowania podane sa w euro.
Wszystkie podane ceny odnoszą sie na pobyt dłuższy niż 3 noce. W wypadku pobytu krótszego od 4 noclegów, cena jest wyższa o 30 % poza wypadkiem, kiedy to zostane inaczej wycenione w ofercie dla konkretnego gościa.
W wypadku zmiany ceny zakwaterowania przez stronę świadczącą usługi w wypadku zmiany kursu walut, DONADIĆ agencja turystyczna ma prawo do zmiany opublikowanych cen. Gościom, którzy wpłacili zaliczkę, turystyczna agencja DONADIĆ gwarantuje cenę zakwaterowania zawartą w kalkulacji na podstawie wpłaconej kwoty zaliczki. Jeśli do zmiany dojdzie przed wpłatą zaliczki, agencja turystyczna DONADIĆ zobowiązuje się do poinformowania gościa o zmianie ceny i posłania nowego rachunku.
Jeśli do kwatery dotrze więcej osób niż jest o napisane w voucherze, świadczący usługi ma prawo odmówić zakwaterowania niezapowiedzianym gościom lub przyjąć ich za dodatkową opłatą na miejscu.

4. Opłata klimatyczna
Zgodnie z obowiązujacą ustawą Ustawa o opłacie klimatycznej Republiki Chorwackiej, gość jest zobowiązany do opłacenia taksy klimatycznej w momencie opłacania usługi zakwaterowania. Opłata klimatyczna uzależniona jest od terminu i miejsca pobytu, a wynosi 7,00 kn za osobę na dzień za osoby dorosłe. Młodzież od 12. do 18. lat ma zniżkę 50 % tej kwoty, a dzieci do lat 12 nie opłacają taksy klimatycznej. Ostateczna kwota opłaty klimatycznej za poszczególną rezerwację naliczana jest zgodnie z zasadami Regulaminu i równocześnie z wpłatą końcowej kwoty za zakwaterowanie (jeśli nie jest wliczona w cenę zakwaterowania, co jest zapisane w opisie każdej kwatery).

5. Rezerwacje i wpłaty
Zapytania o rezerwacje zakwaterowania przyjmuje się drogą elektroniczną, faksem lub osobiście w biurze agencji turystycznej DONADIĆ . Poprzez wpłatę zaliczki gość potwierdza, że zapoznał się z tym regulaminem i że go w całości akceptuje. Tym sposobem, wszystko zapisane w tym regulaminie staje sie prawnym obowiązkiem gościa i agencji turystycznej DONADIĆ. W momencie dokonywania rezerwacji gość jest zobowiązany do podania wszystkich danych, których sie wymaga w procesie rezerwacji. Do dokonania rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30 % łącznej ceny zakwaterowania, a pozostałą kwotę zakwaterowania (i taksę klimatyczną, jeśli nie jest wliczona w cenę zakwaterowania) wpłaca sie na recepcji agrencji turystycznej DONADIĆ w dniu przyjazdu do miejsca zakwaterowania. Po tym jak tylko agencja turystyczna DONADIĆ przyjmie na swoje konto kwotę zaliczki, zobowiazana jest poslać gościowi drogą elektroniczną lub faksem voucher (skierowanie) . Wszystkie warunki zwiazane z płaceniem zaliczki za rezerwację zakwaterowania umieszczone są na naszej stronie pod hasłem JAK REZERWOWAĆ.
Gość wpłaca zaliczkę dobrowolnie i nie domaga się zwrotu z powodu płacenia z góry.
Ostrzegamy, że aby dokonywać finansowych transakcji zgodnie z naszymi wskazówkami na stronie internetowej muszą Państwo być pelnoletni i że korzystając z naszej strony przejmujecie Państwo odpowiedzialność finansową za dokonane transakcje.

6. Prawo agencji do zmian i odwołania rezerwacji
Agencja turystyczna DONADIĆ zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania rezerwacji w wypadku stanów wyjatkowych, na które nie ma wpływu (zob. pkt 1.). Zarezerwowane zakwaterowanie może zostać zmienione przy wcześniejszym poinformowaniu gościa i może być zmienione zakwaterowaniem o tej samej lub wyższej kategorii i za cenę, którą gość potwierdził przy dokonywaniu rezerwacji. Jesli zamienne zakwaterowanie jest możliwe tylko w obiekcie o wyższej kategorii i za cenę do 10% wyższą od ceny wpłaconej rezerwacji, agencja turystyczna DONADIĆ zastrzega sobie prawo do pobrania różnicy za zgodą gościa. W przypadku niemożności zamiany opłaconego zakwaterowania, agencja turystyczna DONADIĆ zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji przy wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie gościa conajmniej 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi i gwarantuje zwrot całej wpłaconej kwoty. Jeśli nie jest możliwa adekwatna zamiana w dniu początku korzystania z usługi, DONADIĆ turistička agencija postara się udzielić gościowi informacji o zakwaterowaniu, który nie znajduje się w ofercie agencji turystycznej DONADIĆ i bezwzględnie zwróci gościowi całą wpłaconą oplatę za rezerwację.

7. Prawo gościa do zmian lub anulowania rezerwacji
W wypadku jeśli gość pragnie zmienić lub anulować rezerwację, zobowiązany jest do uczynienia tego w formie pisemnej (pocztą elektroniczną, faksem). Za zmianę uznaje się zmianę liczby osób lub daty rozpoczęcia i/lub zakończenia korzystania z usługi. Jeśli zmiana rezerwacji nie jest możliwa i jeśli gość z tego powodu zrezygnuje z potwierdzonej rezerwacji , zostaną zastosowane poniższe miary anulowania rezerwacji. Zmiana kwatery i każda zmiana do 30 dni przed datą rezerwacji i podczas korzystania z usługi uznaje się za anulację rezerwacji.
W przypadku anulowania potwierdzonej rezerwacji prywatnego zakwaterowania, data przyjecią anulacji w formie pisemnej staje sie podstawą obliczenia kosztów anulacji wg poniższego:
 • za anulowanie od 30 do 1 dnia przed rozpoczęciem korzystania z usługi, lub w wypadku jeśli gość nie przyjedzie lub odwoła w ramach zarezerwowanego terminu, pobiera sie 30% łącznej kwoty zakwaterowania (nie zwraca się wpłaconej zaliczki).

Jesli gość nie dotrze na kwaterę do północy pierwszego dnia uslugi, a o tym, że nie przybędzie lub że się spóźni , nie poinformował agencji turystycznej DONADIĆ lub świadczącego usługi, rezerwacja zostanie anulowana, a koszta anulacji zostaną obliczone zgodnie z powyższym.

8. Obowiązki agencji turystycznej DONADIĆ
Obowiazkiem agencji turystycznej DONADIĆ jest troska o realizację zarezerwowanych usług i prawa gości, zgodnie z dobrymi obyczajami panującumi w turystyce i z zasadami branży. Agencja turystyczna DONADIĆ wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność w wypadku zmian i niemożności realizacji usług spowodowanych przez siłę wyższą.

9. Zobowiązania klientów
Klient jest zobligowany do:
 • posiadania ważnych dokumentów uprawniąjących do podróży,
 • przestrzegania praw i przepisow Republiki Chorwackiej
 • przestrzegania regulaminu na kwaterze i do współpracy z przedstawicielem agencji turystycznej DONADIĆ i z właścicielem w dobrej wierze,
 • calkowitej rekompensaty wlascicielowi szkody dokonanej w obiekcie
 • przedlożenia w momencie przyjazdu do celu,w agencji turystycznej DONADIĆ, voucheru (skierowania) za rezerwację usługi zakwaterowania otrzymanego faksem lub na e-mail .
 • uiszczenia w dniu przyjazdu pozostałych należności w agencji turystycznej DONADIĆ (i opłaty klimatycznej, jeśli ta nie została wliczona w cenę).

Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki, które moga nastąpić w wypadku niestosowania sie do powyższych obowiązków.

10. Bagaż
Agencja turystyczna DONADIĆ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony, zniszczony lub zgubiony bagaż, jak i za kradzież bagażu lub drogocenności w miejscu zakwaterowania. Zagubiony bagaż lub kradzież należy zgłosić osobie świadczącej usługi zakwaterowania i na posterunku policji
Agencja turystyczna DONADIĆ nie odpowiada za zgubione lub skradzione dokumenty podczas korzystania z kwatery, gość zobowiązany jest do zdobycia nowych dokumentów we własnym koszcie.

11. Ubezpieczenie podróży
Opublikowane ceny nie wliczają ubezpieczenia podroży . W momencie dokonywanej rezerwacji gość może złożyć wniosek o ubezpieczenie i podpisać umowę z firmą ubezpieczeniową.

12. Rozwiązywanie reklamacji
Każdy gość ma prawo do reklamacji z powodu niewykonanej, a opłaconej usługi. Jeśli usługi z oferty są zrealizowane niedostatecznie dobrze, gość ma prawo domagać się odszkodowania poprzez przedłożenie pisemnej reklamacji.

Postępowanie w sprawie skargi:
 • jeśli gość jest na samym miejscu niezadowolony ze stanu kwatery, należy natychmiast po przyjeździe poinformować o tym oferującego usługę, agencję turystyczną DONADIĆ. W przeciwnym razie skarga nie zostanie zaakceptowana. Gość jest zobowiązany do współpracy z przedstawicielem agencji turystycznej DONADIĆ i z świadczącym usługi w dobrej wierze rozwiązania zaistniałych problemów. Jeśli skarga jest uzasadniona, a jej przyczyn nie można usunąć, DONADIĆ agencja turystyczna uczyni wszystko co w jej mocy by gość uzyskał akceptowalne rozwiązanie, które odpowiada opłaconej usłudze. DONADIĆ agencja turystyczna lub świadcząccy usługę nie może zaoferować gościom alternatywnego zakwaterowania o niższej wartości. Jeśli gość na miejscu nie zaakceptuje zaoferowanego rozwiązania reklamacji, które odpowiada opłaconej usłudze, DONADIĆ agencja turystyczna nie będzie akceptować żadnych dalszych zastrzeżeń, ani też na nie odpowiadać.
 • Jeśli gość dobrowolnie opuści kwaterę i znajdzie drugie zakwaterowanie, a nie da szansy rozwiązania problemu agencji turystycznej DONADIĆ, wtedy gość nie ma prawa następnie żądać zwrotu pieniędzy lub składać wniosku o odszkodowanie.
 • Jeśli na miejscu wypoczynku zostanie osiągnięta umowa rozwiązania reklamacji, porozumienie zostanie określone w formie pisemnej i podpisane przez gościa, gospodarza i DONADIĆ agencję turystyczną, każda strona zachowa jeden egzemplarz.
 • Jeśli na miejscu wypoczynku porozumienie w sprawie skargi nie zostanie osiągnięte, gość z przedstawicielem DONADIĆ agencji turystycznej musi sporządzić pisemne zaświadczenie (sprawozdanie o zastanej sytuacji i przyczynach skargi) w dwóch egzemplarzach , które obie strony muszą podpisać. Gość otrzymuje jedną kopię takiego potwierdzenia
 • Najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu zarezerwownej usługi gość powinien posłać pisemną skargę do DONADIĆ agencji turystycznej, a do skargi dołączyć i dodatkowe dokumenty, które udowadniają podstawę skargi (potwierdzenie podpisane na miejscu korzystania z usług). DONADIĆ agencja turystyczna rozpatrzy jedynie w pełni udokumentowane skargi przyjęte w terminie 7 dni.
 • DONADIĆ agencja turystyczna zobowiązuje się złożyć pisemną decyzję w sprawie skargi w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia, a do decyzji klient zrzeka się prawa mediacji stron trzecich, instytucji sądowych lub udzielania informacji mediom. Jeśli gość będzie działał wbrew tym przepisom, bez względu na zasadność jego skargi, agencja ma prawo żądać odszkodowania za szkody wyrządzone przez takie postępowanie gościa.
  Agencja może wydłużyć termin wystawienia decyzji w sprawie skargi na kolejne maksimum 14 dni z powodu zbierania informacji i weryfikacji skargi. Agencja będzie rozpatrywała tylko te skargi, czyich przyczyn nie można było usunąć na miejscu wypoczynku.

Najwyższa rekompensata uzasadnionej skargi może osiągnąć kwotę reklamowanej części usługi, a nie może objąć już wykorzystanych usług, ani całej wysokości świadczenia. Tym wyłącza się prawo gościa na rekomprensatę optymalnej szkody.
Agencję turystyczną DONADIĆ nie można uważać za odpowiedzialną za ewentualne niesprzyjające warunki klimatyczne, czystość i temperaturę morza w miejscach wypoczynku i pozostałe podobne sytuacje i wydarzenia, które mogą spowodować niezadowolenie gościa, a nie dotyczą bezpośrednio jakości zarezerwowanej kwatery.

13. Jurysdykcja sądu
Wszystkie spory agencja turystyczna DONADIĆ i klienci będą starali się rozwiązywać polubownie, a w wypadku niemożności porozumienia mogą skierować sprawę do sądu (jurysdykcja sądu w Zadarze).

14. Uwaga
Przez wpłatę zaliczki lub całej kwoty rezerwacji zakwaterowania klient akceptuje warunki Regulaminu.

Pag, 01.12. 2011.