• Plaže otoka Paga
  Plaže otoka Paga

  Otok Pag - jedan od najvećih Jadranskih otoka: sa 285 km 2 peti po veličini, a sa 270 km razvedene obale otok je s najduljom obalnom linijom na Jadranu, prepunom zaljeva, uvalica, rtova i plaža.

 • Mediteran Pag, Turistička Agencija iz Paga
  Mediteran Pag, Turistička Agencija iz Paga

  U našoj ponudi nalaze se apartmani, sobe, pansioni, hoteli i kampovi u mjestima otoka Paga (Pag, Novalja, Povljana). Destinacije, slike i izleti otok Pag.

 • Pag - otok Pag
  Pag - otok Pag

  Najveće i najznačajnije mjesto na otoku je grad Pag. Grad Pag je grad morske soli. Zbog njene važnosti u 15. stoljeću nastao je Pag kao planski i plansko utvrđeni grad, koji pri obilasku pruža poseban osjećaj.

Opći uvjeti u pružanju usluga smještaja

1. Sadržaj ponude
DONADIĆ turistička agencija se obvezuje osigurati gostu uslugu smještaja prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.mediteranpag.com , te prema opisu, cijeni i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju izuzetnih okolnosti tj. okolnosti na koje se ne može utjecati jer se ne mogu predvidjeti, pa samim time ni otkloniti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije,sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencija nadležnih vlasti, smrt ili bolest pružatelja usluge i sl.).

2. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom obrade objekta. Standardi smještaja, usluga, prehrane i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Sve numeričke vrijednosti (površine, udaljenosti,…) na web stranici navedene su uz toleranciju +/- 20%.
Raspored soba/apartmana u hotelu određuje recepcije hotela. Ukoliko gost nije izričito ugovorio sobu /apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju sobu/apartman dodijeljenu mu u skladu sa njegovim voucherom (uputnicom).
Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu, te će svakog gosta dočekati čista posteljina. Za goste koji ostaju duže od jednog tjedna posteljina će se mijenjati jednom tjedno. Davatelj usluga nije obvezan osigurati gostu ručnike.
DONADIĆ turistička agencija jamči da će davatelj usluga u svakoj smještajnoj jedinici, sukladno broju osoba za koju je namijenjena,osigurati odgovarajuće posuđe u kuhinji i pribor za jelo.
Gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14,00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju prije 10,00 sati.
Ključ rezerviranih smještajnih jedinica davatelj usluga predaje gostima u samom objektu.

3. Cijena smještaja
Cijene svih smještajnih jedinica (privatni smještaj, hoteli, pansioni, kampovi) objavljene na stranicama DONADIĆ turističke agencije variraju od objekta do objekta, te su posebno istaknute uz svaku smještajnu jedinicu.
Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu i sve pristojbe kako je opisano uz smještajnu jedinicu. Cijena smještaja uključuje dnevni najam po smještajnoj jedinici, posteljinu, kuhinju opremljenu potrebnim posuđem i priborom (osim u slučaju najma sobe bez uporabe kuhinje), utrošak vode, struje i plina kao i za-vršno čišćenje.
Cijene smještajnih jedinica objavljene su u eurima. Na računu će biti izražena i kunska protuvrijednost uplaćene usluge.
Dodatne usluge su one usluge koje se pružaju u smještajnoj jedinici, ali nisu uključene u cijenu njezina najma (usluge prehrane, korištenje klima uređaja, korištenje perilice za rublje i posuđe, unajmljivanje čamca, vez za čamac i sl.), pa ih stoga gost plaća posebno i pod uvjetom da ih zaista koristi. Ako DONADIĆ turistička agencija raspolaže cjenikom dodatnih usluga, objavljuje ga na internetskim stranicama. Ako DONADIĆ turistička agencija ne raspolaže cjenikom dodatnih usluga, cijene se dogovaraju izravno s davateljem usluga. Većinu dodatnih usluga gost plaća izravno davatelju usluga, dok neke plaća pri potvrdi rezervacije.
Iako je većina dodatnih usluga fakultativna, postoje i one obvezujućega karaktera (npr. nadoplata za završno čišćenje, izvanredni prijevoz do objekta, prijava gostiju i sl.).
S obzirom na to da o nekim dodatnim uslugama ovisi i raspoloživost željenog smještaja (npr. prehrana, dovođenje kućnog ljubimca, korištenje dodatnog ležaja…), te s obzirom na to da sve dodatne usluge (npr. čamac, vez za čamac, internet…) ne moraju uvijek biti raspoložive, gost je obvezan sve željene dodatne usluge prijaviti prilikom kreiranja zahtjeva za rezervacijom.
O svim obveznim nadoplatama, točnom iznosu nadoplata željenih usluga i eventualnih depozita, kao i o načinu njihove uplate, gost će biti obaviješten najkasnije prilikom slanja poziva na plaćanje.
DONADIĆ turistička agencija zadržava pravo promjene cijena objavljenih na svojoj web-stranici u slučaju da davatelj usluge promijeni cijenu smještaja i/ili dodatnih usluga. Ako se cijena određene smještajne jedinice promijeni nakon prijave, a prije uplate akontacije, DONADIĆ turistička agencija obvezuje se da će odmah nakon što dozna promjenu obavijestiti gosta o tome te mu, uz njegov pristanak, poslati novi obračun.
Ako se cijena smještaja i dogovorenih dodatnih usluga promijene nakon uplate akontacije, DONADIĆ turistička agencija jamči gostu da će preostali dio biti uplaćen po obračunu na osnovi kojega je gost i odlučio rezervirati određenu smještajnu jedinicu. U slučaju da davatelj usluge, odnosno DONADIĆ turistička agencija, snizi cijenu smještajne jedinice nakon što je gost potvrdio rezervaciju, gost nema pravo na novu, nižu cijenu.
Ugovorne strane suglasne su da DONADIĆ turistička agencija ima pravo povećati cijenu prije početka korištenja usluge ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjene u tečaju ugovorene valute za više od 5 % ili do povećanja drugih troškova koji utječu na cijenu usluge, a za koje DONADIĆ turistička agencija nije znala niti je mogla znati. Gost ima pravo otkazati rezervaciju ako povećanje ugovorene cijene iznosi više od 10 %. U tom slučaju gost ima pravo na povrat do tada uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete. Novac se gostu vraća na bankovni račun o trošku agencije.
Na usluge objavljene u first i last minute ponudi ne primjenjuju se nikakvi dodatni popusti.
Sve navedene cijene se odnose na boravak duži od 3 noćenja. Ukoliko se radi o boravku kraćem od četiri noćenja cijena se uvećava za 30 % osim ako konkretnom ponudom po upitu gosta nije drukčije utvrđeno.
U rijetkim slučajevima gost će prije početka korištenja rezerviranog smještaja morati izravno davatelju usluge uplatiti depozit u gotovini. Depozit služi kao jamstvo davatelju usluge da gost u zakupljenom smještaju neće počiniti štetu. Na dan odlaska, gostu će depozit biti vraćen u cjelosti, ali tek nakon što davatelj usluge prethodno utvrdi da je gost zakupljeni smještaj predao u stanju u kojem ga je i preuzeo.

4. Boravišna pristojba
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba ovisi o terminu i mjestu borav-ka, a iznosi od 2,00 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12. do 18. rođendana imaju popust od 50 % na taj iznos, dok djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezevaciju naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj (ukoliko nije uračunata u cijenu smještaja, što je navedeno uz svaku smještajnu jedinicu).

5. Rezervacije i uplate
Upiti za rezervaciju smještaja zaprimaju se elektroničkim putem, faxom ili osobno u poslovnici DONA-DIĆ turističke agencije. Uplatom akontacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za DONADIĆ turističku agenciju. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.
O iznosu akontacije te načinu uplate ostatka iznosa gost će biti upoznat prilikom slanja poziva na plaćanje. Nakon što DONADIĆ turistička agencija primi na svoj račun iznos akontacije, dužna je gostu poslati voucher (uputnicu) elektroničkim putem ili faxom. Svi uvjeti vezani za plaćanje akontacije za rezervaciju smještaja objavljeni su u KAKO REZERVIRATI na našoj stranici.
Gost plaća akontaciju samoinicijativno, te ne potražuje kamatu zbog plaćanja unaprijed.
Upozoravamo Vas da za provedbu financijskih transakcija prema uputama naših internet stranica mora-te biti punoljetni, te da korištenjem naših stranica prihvaćate potpunu financijsku odgovornost za izvrše-ne transakcije.
Ako uplaćeni iznos ne stigne na bankovni račun agencije do dolaska gosta na godišnji odmor, gost se obvezuje poslati agenciji potvrdu o izvršenoj bankovnoj transakciji (SWIFT).

6. Pravo agencije na promjene i otkaz rezervacije
DONADIĆ turistička agencija može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati rezervirane smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti isključivo uz rezervirani smještaj, koje se ne mogu izbjeći ni otkloniti (npr. sanitarni poremećaji, smrt ili bolest pružatelja usluge i sl.), a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje smještajne jedinice bile bi opravdani razlog agenciji da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde rezervacije tih smještajnih jedinica.
Ako je DONADIĆ turistička agencija u mogućnosti gostu ponuditi alternativni smještaj, promjena rezerviranog smještaja može se obaviti samo uz pristanak gosta. Ako je zamjenski smještaj jeftiniji od otkazanog, DONADIĆ turistička agencija obvezuje se razliku u cijeni vratiti gostu o trošku agencije. Ako je zamjenski smještaj skuplji od otkazanog, DONADIĆ turistička agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni.
DONADIĆ turistička agencija dužna je sve goste koji su uplatom akontacije potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu odmah nakon nastupanja izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja o trošku agencije vratiti im uplaćeni iznos rezervacije uvećan za bankovne troškove slanja novca. Gost se obvezuje dostaviti potvrdu o visini bankovnih troškova.
Ova odredba primjenjuje se samo pod uvjetom da nastale izvanredne okolnosti nisu prouzročene višom silom, te da su vezane isključivo uz rezervirani smještaj. U slučaju promjena ili otkaza rezerviranog smještaja uzrokovanih višom silom primjenjuju se odredbe članka 8.

7. Pravo gosta na promjene i otkaz rezervacije
Gost može promijeniti već definiranu rezervaciju samo ako se davatelj usluga s tim slaže, a to može uključivati : promjenu nositelja rezervacije, termina rezervacije, broj osoba, starosne dobi osoba, vrste rezerviranih osnovnih ili dodatnih usluga te dinamike plaćanja. Zahtjev za izmjenom rezervacije podnosi se pisanim putem (elektroničkim putem, faxom ili putem pošte). Obrada navedenih promjena naplaćuje se paušalno, po promjeni (novom obračunu), i ovisi o datumu kad je DONADIĆ turistička agencija primila pisani zahtjev za promjenu parametara rezervacije:
 • za promjenu koju je gost zatražio 21 i više dana prije početka korištenja rezervirane usluge DONADIĆ turistička agencija naplaćuje paušalni administrativni trošak u iznosu od 25,00 EUR.
 • za promjenu koju je gost zatražio 20 i manje dana prije početka korištenja rezervirane usluge DONADIĆ turistička agencija naplaćuje paušalni administrativni trošak u iznosu od 40,00 EUR .

U slučaju da gost nakon već usuglašene i potvrđene promjene zatraži novu promjenu rezervacije, ona se ponovno naplaćuje sukladno gore navedenom cjeniku troškova, čak i ako novi parametri u potpunosti odgovaraju parametrima originalno potvrđene rezervacije.
Želi li gost otkazati rezervirani smještaj, mora to učiniti pisanim putem (elektroničkim putem, faxom ili putem pošte). Datum kad je DONADIĆ turistička agencija zaprimila pisanu obavijest o otkazu osnova je za obračun otkaznih troškova, i to na sljedeći način :
 • za otkaz do 31 dan prije početka korištenja rezervirane usluge, na ime manipulativnih i administrativnih troškova DONADIĆ turistička agencija naplaćuje 30 % ukupne cijene rezerviranog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
 • za otkaz od 30 do 16 dana prije početka korištenja rezervirane usluge DONADIĆ turistička agencija naplaćuje 50 % ukupne cijene rezerviranog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
 • za otkaz od 15 do 8 dana prije početka korištenja rezervirane usluge DONADIĆ turistička agencija naplaćuje 80 % ukupne cijene rezerviranog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
 • za otkaz od 7 do 0 dana prije početka korištenja rezervirane usluge DONADIĆ turistička agencija naplaćuje 100 % ukupne cijene rezerviranog smještaja.
 • ako se gost ne pojavi na odredištu ili nakon početka korištenja otkaže zakupljene usluge, gost nema pravo naknadnog potraživanja uplaćenog iznosa. .

Ako gost otkaže rezervirani smještaj s jednim ili više priznatih popusta, kod obračuna storno troškova popusti neće biti uzimani u obzir i storno trošak će biti obračunat za punu cijenu rezervacije.
Ako su stvarno nastali troškovi veći nego što je prethodno izloženo, DONADIĆ turistička agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.
Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene parametara rezervacije ako davatelj usluga ne pristaje na dogovor o njihovoj eventualnoj promjeni, odnosno na prijenos uplaćene akontacije na novi obračun.
Zamjena rezervirane smještajne jedinice drugom (različitog vlasnika) smatra se otkazom rezervirane smještajne jedinice. U tom slučaju gostu se također naplaćuju otkazni troškovi po navedenoj skali, dok će eventualna razlika biti priznata gostu za novu rezervaciju.
Ako gost pri otkazu rezervacije smještajnih kapaciteta pronađe novog korisnika iste rezervacije, DONADIĆ turistička agencija zaračunava samo troškove nastale zamjenom.
Ako se rezervacija otkaže zbog smrti gosta (nositelja rezervacije) ili člana njegove uže obitelji, DONADIĆ turistička agencija zaračunava samo minimalne troškove otkaza rezervacije (30%). Ova će se odredba primijeniti u slučaju smrti bilo kojeg člana grupe ili smrti člana njegove uže obitelji (bračni partneri, braća, sestre, roditelji i djeca), ali uz uvjet da je agencija raspolagala podatkom da je ta osoba bila prijavljena kao član grupe.
Gost je obvezan proslijediti agenciji smrtni list, te eventualnu potvrdu o srodstvu preminule osobe s nositeljem rezervacije, odnosno članom grupe.
Odmah nakon utvrđivanja točnog iznosa novca koji treba vratiti gostu, izvršit će se povrat uplaćenog iznosa o trošku gosta.
Otkaz rezervacije koji je uzrokovan bilo kojim drugim razlogom uvijek će se riješiti uz obveznu naplatu otkaznih troškova po navedenoj skali.
Ako gost u rezervirani smještaj ne dođe do 20.00 sati na dan početka korištenja rezervirane usluge, a o razlozima svojeg eventualnog kašnjenja nije obavijestio ni DONADIĆ turističku agenciju ni davatelja usluge, rezervacija će se smatrati otkazanom na dan dolaska, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema navedenoj skali. U slučaju da je davatelj usluga u međuvremenu primio druge goste, gost nema pravo na prigovor te gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa.

8. Obveze DONADIĆ turističke agencije
Dužnost DONADIĆ turističke agencije je briga o provedbi rezerviranih usluga i pravima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu i pravilima struke.
DONADIĆ turistička agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom na teritoriju zemlje gosta ili teritoriju zemlje gdje bi usluga trebala biti izvršena (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencije mjerodavnih vlasti i sl.) koja ima za posljedicu nemogućnost gosta da provede odmor u rezerviranoj smještajnoj jedinici. U tim slučajevima uplaćena akontacija gostu se ne vraća, niti ju je moguće priznati kao uplaćenu akontaciju za zamjenski smještaj koji bi gost eventualno želio rezervirati u drugoj destinaciji ili u drugom terminu.

9. Obveze gosta
Gost je dužan:
 • posjedovati valjane putne isprave za sve osobe (uključujući putne isprave za djecu i obvezne dokumente za kućne ljubimce). Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost,
 • pridržavati se carinskih i deviznih propisa RH, kao i država kroz koje prolazi tijekom putovanja
 • provjeriti je li mu za ulazak u RH ili u tranzitne zemlje potrebna viza. DONADIĆ turistička agencija ne pruža usluge sređivanja vize, te zadržava pravo zadržati uplaćeni iznos rezervacije u slučaju da gostu ne budu izdani potrebni dokumenti za ulazak u RH,
 • prilikom dolaska na odredište, DONADIĆ turističkoj agenciji predati voucher (uputnicu) za rezervaciju usluge smještaja dobivenu faxom, poštom ili elektroničkim putem,
 • na dan dolaska podmiriti DONADIĆ turističkoj agenciji preostali iznos cijene smještaja (i boravišne pristojbe ukoliko nije uključena u cijenu smještaja).
 • doći u smještajnu jedinicu u točnom broju i s točnom strukturom osoba koju je najavio agenciji. Ako u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba ili drukčija struktura osoba nego što je naznačeno na voucheru (uputnici), davatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim gostima ili tražiti nadoplatu za njih.
 • najaviti dolazak s kućnim ljubimcem kako bi davatelj usluga prethodno dao svoj izričit pristanak. Davatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu gostima ako oni inzistiraju na tome da se zakupljenim smještajem koristi i nenajavljeni kućni ljubimac
 • obavijestiti DONADIĆ turističku agenciju o svim bitnim činjenicama koje mogu utjecati na njegov boravak u rezerviranoj smještajnoj jedinici (npr. alergije i bolesti gosta, dolazak automobilom nestandardne veličine, potreba za krevetom nestandardne dužine i sl.)
 • pridržavati se kućnog reda u rezerviranoj smještajnoj jedinici, te surađivati s davateljima usluga ili DONADIĆ turističkom agencijom u dobroj namjeri;
 • u cijelosti nadoknaditi štetu vlasniku objekta za svaku moguću načinjenu štetu u smještaj-noj jedinici

Gost snosi punu odgovornost za posljedice koje bi mogle nastati nepoštivanjem navedenih obveza. U slučajevima nepridržavanja ovih obveza, gostu može biti uskraćen rezervirani smještaj bez prava na povrat uplaćenog iznosa i bez prava na naknadu štete.

10. Prtljaga i dokumenti
DONADIĆ turistička agencija ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu, te se stoga preporučuje putno osigura-nje od rizika na putovanju kod osiguravajućeg društva. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se davatelju usluga smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.
DONADIĆ turistička agencija ne odgovara za gubitak ili krađu gostovih dokumenata tijekom korištenja smještajne jedinice, gost je o svom trošku dužan nabaviti nove.

11. Rješavanje prigovora
Gost ima pravo prigovora samo zbog pogrešno objavljenih fotografija, odnosno netočno prikazanih podataka vezanih uz rezerviranu smještajnu jedinicu, osim u slučaju kada je zatečeno stanje na korist gosta. Dodatno, gost ima pravo prigovora na nered ili nečistoću u zakupljenoj smještajnoj jedinici.
Gost se odriče prava na prigovor na sve činjenice koje su navedene na internetskoj stranici DONADIĆ turističke agencije, a koje on nije prethodno uočio, kao i na sve činjenice na koje su ga prethodno upozorili djelatnici DONADIĆ turističke agencije.
Gost se odriče prava na prigovor po bilo kojoj drugoj osnovi, a posebice prava prigovora na eventualne nepovoljne klimatske uvjete, konfiguraciju plaže, čistoću plaže, čistoću i opskrbljenost destinacije, čisto-ću i temperaturu mora, te na sve slične situacije i događaje koji mogu izazvati nezadovoljstvo gosta, a ne odnose se izravno na kvalitetu rezervirane smještajne jedinice (npr. lokalni problem s opskrbom vode, problem s kanalizacijom, prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).
Svaki osnovani prigovor rezultira otklanjanjem reklamiranih nedostataka, a ako to nije moguće, ponudom zamjenskog smještaja. Ako davatelj usluga nije u mogućnosti otkloniti reklamirane nedostatke, a DONADIĆ turistička agencija nije u mogućnosti ponuditi zamjenski smještaj , DONADIĆ turistička agencija o svojem će trošku izvršiti povrat uplaćenog iznosa. Najviša isplaćena naknada po prigovoru može biti samo do visine uplaćenog iznosa. Gost se unaprijed odriče traženja bilo kakve vezane materijalne ili nematerijalne štete (npr. bankovni troškovi slanja novca, troškovi telefona, dodatni troškovi goriva, gubi-tak vremena, prekomjerni stres, duševne boli …)
Postupak u svezi s prigovorom :
Ukoliko gost na samom odredištu ne bude zadovoljan stanjem smještajne jedinice, treba odmah po dolasku, o tome izvijestiti davatelja usluge, odnosno DONADIĆ turističku agenciju. Prigovor se može podnijeti samo na dan dolaska gosta. Ako je gost stigao na odredište nakon 21.00 sata, iznimno će se uzeti u razmatranje prigovori koji budu podneseni sljedećeg dana do 12.00 sati. Svi prigovori koji budu podneseni izvan ugovorenog roka bit će odbačeni kao neosnovani, jer se drži da su špekulativne naravi.
Agenciji se ostavlja rok od dva sata da se nakon primitka prigovora o njemu očituje te, ako je prigovor osnovan, dodatnih osam sati za njegovo rješavanje. Vrijeme od 21.00 sata do 9.00 sati ne uračunava se u definirane rokove.
DONADIĆ turistička agencija organizirana je na način da je svaki dan (uključujući subote, nedjelje i praznike) od 9.00 do 21.00 sat u mogućnosti zaprimiti prigovor gosta.
Agencija se obvezuje odmah nakon zaprimanja prigovora početi prioritetno raditi na njegovu rješavanju. Nakon što provjeri sve okolnosti (ponajprije kontaktira s davateljem usluga) agencija se obvezuje nakon zaprimanja prigovora očitovati se o njegovoj opravdanosti.
Ako DONADIĆ turistička agencija prigovor ocijeni osnovanim, daje mu se rok od osam sati da se prigovor riješi otklanjanjem uzroka prigovora. Gost je obvezan surađivati s predstavnikom DONADIĆ turističke agencije, kao i s davateljem usluga u dobroj namjeri kako bi se otklonili uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara rezerviranoj i uplaćenoj usluzi, DONADIĆ turistička agencija neće uvažiti naknadnu reklamaciju gosta niti će se smatrati obveznim na nju odgovoriti.
Ako se opravdani uzroci nezadovoljstva ne mogu otkloniti, DONADIĆ turistička agencija obvezuje se pronaći zamjenski smještaj gostima. Mjerilo usporedivosti osnovnog i zamjenskog smještaja jesu lokacija i cijena oglašena na internetskim stranicama DONADIĆ turističke agencije. Usporedivom cijenom smatra se ista cijena, viša ili do 15 % niža od izvorne. Ako DONADIĆ turistička agencija gostu ponudi zamjenski smještaj niže cijene od rezerviranog, gost ima pravo na povrat razlike u cijeni. Ako DONADIĆ turistička agencija ponudi zamjenski smještaj više cijene od rezerviranog, razliku u cijeni snosi DONA-DIĆ turistička agencija.
Ako gost ne prihvati zamjenski smještaj usporediv s reklamiranim (odgovarajuća lokacija i cijena), DO-NADIĆ turistička agencija neće uvažiti naknadnu reklamaciju gosta niti će se smatrati obveznim na nju odgovoriti. Prihvaćanjem zamjenskog smještaja gost se odriče prava na povrat uplaćenog iznosa za reklamirani smještaj.
Ako DONADIĆ turistička agencija u definiranom roku (osam sati) ne ukloni reklamirane nedostatke ili gostu ne ponudi zamjenski smještaj, gost stječe pravo napustiti reklamirani smještaj, a DONADIĆ turistička agencija obvezuje se vratiti mu uplaćeni iznos o svojem trošku.
Ako DONADIĆ turistička agencija prigovor ocijeni neosnovanim, neće djelovati na otklanjanju uzroka prigovora. Gost je u mogućnosti prihvatiti takvu odluku te u skladu s unaprijed dogovorenim uvjetima boraviti u rezerviranom smještaju ili zatražiti od agencije da mu ponudi alternativni smještaj, koji je obvezan platiti u punom iznosu novom davatelju usluga. Odlukom o boravku u rezerviranom (reklamiranom) smještaju gost se unaprijed odriče mogućnosti potraživanja povrata uplaćenog iznosa. Ako gost ne pri-hvati odluku agencije, te odluči naknadno potraživati uplaćeni novac, ne smije boraviti u reklamiranom smještaju.
Najkasnije u roku od sedam dana po završetku rezervirane usluge, gost se obvezuje uložiti prigovor pisanim putem (e-mailom, faxom ili poštom). Prigovor zaprimljen izvan dogovorenog roka, te s nepotpunom dokumentacijom (fotografije, podaci iz drugih vjerodostojnih izvora…) neće biti uzeti u razmatranje. DONADIĆ turistička agencija dužna je donijeti pisano rješenje na uredno podnesen prigovor u roku od sedam dana nakon njegova primitka.
DONADIĆ turistička agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora zbog prikupljanja informacija i provjera navoda prigovora kod davatelja usluga najviše za dodatnih 14 dana.
Dok DONADIĆ turistička agencija ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.
Ukoliko gost postupi protivno ovoj odredbi, zbog povrede procedure, a bez obzira na utemeljenost navoda, DONADIĆ turistička agencija ima pravo tražiti nadoknadu štete koju bi joj takav postupak gosta nanio.
Ako gost na samome mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da u ugovorenom roku od osam sati riješi uzrok njegova nezadovoljstva ili da mu eventualno pronađe zamjenski smještaj, ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za naknadu štete, bez obzira na činjenicu jesu li njegovi razlozi bili opravdani ili ne.

12. Zaštita osobnih podataka
Gost osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci gosta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge, a koristit će se i za daljnju međusobnu komunikaciju. DONADIĆ turistička agencija obvezuje se da osobne podatke gosta neće iznijeti iz tvrtke ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Gost daje odobrenje da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija DONADIĆ turističke agencije.

13. Nadležnost suda
Sve sporove DONADIĆ turistička agencija i gost će nastojati rješavati sporazumno, a u slučaju da se ne mogu sporazumjeti ugovara se nadležnost suda u Pagu. Na sve što nije posebno određeno ovim Općim uvjetima primjenjuju se pravni propisi Republike Hrvatske koji su na snazi.

14. Napomena
Rezervacijom jedne ili više smještajnih jedinica prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.mediteranpag.com gost zasniva pravni odnos s DONADIĆ turističkom agencijom, te time potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima u pružanju usluga smještaja. Sve što je na spomenutim stranicama objavljeno pravna je obveza kako za gosta, tako i za DONADIĆ turističku agenciju. Ovi Opći uvjeti temelj su za rješavanje eventualnih sporova između gosta i DONADIĆ turističke agencije, te se stoga gost upućuje da ih prije uplate akontacije obvezno pozorno pročita.

U Pagu, 01.03.2012.