• Mediteran Pag, Turistička Agencija iz Paga
  Mediteran Pag, Turistička Agencija iz Paga

  U našoj ponudi nalaze se apartmani, sobe, pansioni, hoteli i kampovi u mjestima otoka Paga (Pag, Novalja, Povljana). Destinacije, slike i izleti otok Pag.

 • Pag - otok Pag
  Pag - otok Pag

  Najveće i najznačajnije mjesto na otoku je grad Pag. Grad Pag je grad morske soli. Zbog njene važnosti u 15. stoljeću nastao je Pag kao planski i plansko utvrđeni grad, koji pri obilasku pruža poseban osjećaj.

 • Plaže otoka Paga
  Plaže otoka Paga

  Otok Pag - jedan od najvećih Jadranskih otoka: sa 285 km 2 peti po veličini, a sa 270 km razvedene obale otok je s najduljom obalnom linijom na Jadranu, prepunom zaljeva, uvalica, rtova i plaža.

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja „DONADIĆ“ turističke agencije d.o.o, Petra Hektorovića 21, 23250 Pag, Hrvatska (u daljnjem tekstu DONADIĆ agencija) sastavljeni su radi informiranja i zaštite klijenta i sastavni su dio Ugovora odnosno Putnog dokumenta - vouchera za usluge korištenja smještajnih kapaciteta prezentiranih na web stranici agencije DONADIĆ ili osobno, u poslovnici DONADIĆ agencije, ugovorenih rezervacija za korištenje smještajnih kapaciteta iz ponude agencije.
Rezervaciju smještaja ili bilo koje usluge iz ponude DONADIĆ agencije može izvršiti samo punoljetna osoba (u daljnjem tekstu klijent).
Potvrdom rezervacije odnosno korištenjem ove web stranice ili bilo koje usluge iz ponude DONADIĆ agencije prihvaćate sve podatke i uvjete iz programa kao i ovdje navedena pravila i opće uvjete poslovanja. Prilikom izvršene rezervacije klijent potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima poslovanja, da ih je pažljivo pročitao te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve navedeno u ovim Općim uvjetima poslovanja postaje pravna obveza kako za klijenta, tako i za DONADIĆ agenciju.

SADRŽAJ PONUDE, KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

DONADIĆ agencija se obvezuje osigurati klijentu smještaj prema objavljenim informacijama u rezerviranom terminu, sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (više sile, bolesti ili smrti pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji), izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (elementarne nepogode (potresi, poplave, požari, suše), ratovi, štrajk, terorističke akcije, ograničenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).
Iako DONADIĆ agencija brine o tome da svi objavljeni podaci i slike vezane uz karakteristike smještajnih jedinica budu što točnije, informacije mogu sadržavati slučajne, tipografske ili gramatičke pogreške. Klijent treba prihvatiti da su manje razlike između teksta, fotografija te stvarnog smještaja moguće. Numeričke informacije o površini, udaljenosti… navedene su uz toleranciju od +/- 20%.
Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog su različiti kod pojedinih mjesta i zemalja i nisu usporedivi. Smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije te na temelju uvida u stvarno stanje prilikom objave. Promjene, nadopune i ispravke informacija provode se kontinuirano. DONADIĆ agencija ne odgovara za direktne, indirektne, kaznene, popratne, posebne ili bilo koje druge proizašle štete vezano uz bilo koji način korištenja podataka.
Iznajmljivači zadržavaju pravo izmjene eksterijera/interijera, namještaja, dodataka, uređaja ili drugih reklamiranih aktivnosti bez prvotne najave.

UPITI I REZERVACIJE

Upiti i rezervacije smještaja i drugih usluga iz ponude agencije primaju se elektroničkim putem, telefonom, pismeno ili osobno u poslovnici DONADIĆ agencije.
Rezervaciju smještaja ili bilo koje usluge iz ponude DONADIĆ agencije može izvršiti samo punoljetna osoba (u daljnjem tekstu klijent).
Slanje ispunjenog obrasca za rezervaciju sa naše web stranice smatra se preliminarnom rezervacijom. Po primitku preliminarne rezervacije DONADIĆ agencija provjerava da li je smještajna jedinica slobodna te klijentu elektroničkim putem šalje potvrdu rezervacije. Kako bi rezervacija postala valjana klijent treba uplatiti akontaciju u roku 48 sati od primitka potvrde rezervacije. Akontacija iznosi 30% od ukupnog iznosa. Ostatak iznosa plaća se isključivo u gotovini, u domaćoj valuti KN, na dan dolaska u DONADIĆ agenciji. Nakon uplate akontacije gost je dužan elektroničkim putem DONADIĆ agenciji proslijediti potvrdu o uplati akontacije. Ako rezervirani termin počinje u roku 15 dana od postavljanja upita klijent je obvezan uplatiti akontaciju u roku od 12 sati od prihvaćanja ponude te odmah elektroničkim putem obavijestiti DONADIĆ agenciju.
Akontaciju možete uplatiti prema podacima iz naše ponude.
Akontaciju možete uplatiti bankovnom doznakom.
Svi bankovni troškovi i drugi troškovi do kojih dođe idu na teret klijenta. Klijent je dužan obavijestiti svoju banku o pokrivanju svih troškova prilikom uplate akontacije. U protivnom će ta razlika biti zaračunata prilikom plaćanja ostatka direktno na licu mjesta.
Ukoliko ne primimo akontaciju kao potvrdu rezervacije u navedenom roku rezervacija se smatra nevažećom.
Po primitku akontacije DONADIĆ agencija klijentu elektroničkim putem šalje Putni dokument (voucher) sa svim detaljima vezanim za korištenje usluga te upute kako doći do nas. Time ujedno DONADIĆ agencija klijenta potvrđuje kao korisnika rezerviranih usluga.
Prilikom rezervacije klijent je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Svi zapisi se vode pod imenom prvoimenovane osobe (nositelj rezervacije). Nositelj rezervacije treba biti stariji od 18 godina i ovlašten od ostalih da izvrši rezervaciju u ime svih osoba imenovanih na upitu. Ispunjavanjem i slanjem obrasca rezervacije nositelj rezervacije potvrđuje da je ovlašten za rezervaciju od strane svih i da se svi s tim slažu te da su i oni vezani uvjetima rezervacije. Nositelj rezervacije odgovoran je za plaćanje akontacije i ostatka računa.
Prilikom dolaska na odredište, ukoliko nije drugačije dogovoreno, dužni ste prvo doći u DONADIĆ agenciju i registrirati se. Za registraciju je potrebno predočiti putni dokument (voucher) te valjane dokumente (putovnica, osobna iskaznica) svih u grupi.
Dolazak / Check-in moguć je od 14:00 do 20:00 sati. Za pojedine objekte Check-in je moguć od 16:00 sati što je naznačeno kod opisa objekta. Dolasci izvan navedenog vremena mogući su uz prethodni dogovor. U tom slučaju javite nam se ranije kako bi dogovorili detalje.
Predaja ključa zakupljenih smještajnih jedinica u pravilu je u samom objektu od strane pružatelja usluga.
Ukoliko klijent ne stigne na dan dolaska i telefonom ili elektroničkim putem ne opravda nedolazak, smatrat će se da je odustao od rezervacije a rezervirani smještaj će se smatrati slobodnim za daljnje rezervacije. Odlazak / Check-out moguć je od 8:00 do 10:00 sati. Raniji Check-out potrebno je prethodno dogovoriti.

CIJENA USLUGE

Cijene smještaja objavljene na web stranici variraju od objekta do objekta te su istaknute uz svaku smještajnu jedinicu, a uključuju osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Smještajne jedinice se iznajmljuju namještene i primjereno opremljene, u skladu s kategoriziranim standardom, a cijena najma uključuje posteljinu, ručnike, vodu, struju, plin i završno čišćenje. Posteljina i ručnici mijenjaju se tjedno. Za završno čišćenje kod pojedinih smještaja može postojati posebna naknada. U tom slučaju to je naznačeno u opisu smještaja.
Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja (npr. kućni ljubimci, korištenje klima uređaja kod nekih objekata, pomoćni ležaj) pa ih stoga klijent posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije. Eventualno dovođenje kućnih ljubimaca kao i broj ljubimaca mora se dogovoriti prije rezervacije. Za klimu može postojati posebna naknada što je naznačeno u opisu smještaja.
Cijene smještajnih jedinica objavljene na web stranici iskazane su u EUR-ima. Cijena u KN smatra se ugovorenom cijenom. Preostali iznos smještaja (umanjen za uplaćenu akontaciju) plaća se u domaćoj valuti KN na dan dolaska u poslovnici DONADIĆ agencije.
DONADIĆ agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene tečaja za više od 5% u odnosu na tečaj kune i eura prema tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke važećoj na dan 01.10.2017. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na Putnom dokumentu (voucher) pružatelj usluge ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu za nenajavljene goste na licu mjesta. Pružatelj usluge nije dužan produžiti trajanje usluge preko perioda navedenog na voucheru – uputnici, ali uz adekvatnu nadoplatu može produžiti uslugu smještaja. Iznajmljivač nije dužan pružiti usluge koje nisu navedene na voucheru.
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno sa plaćanjem usluge smještaja. Konačan iznos boravišne pristojbe se naplaćuje prema propisima a ovisi o broju osoba, njihovoj dobi i terminu boravka. Kod velikog dijela smještajnih jedinica boravišna pristojba već je uključena u cijenu. Na kalkulaciji za rezervaciju biti će izražen iznos boravišne pristojbe ili će biti naznačeno da je ona već uključena u cijenu.
Klijent plaća jednokratne troškove prijave u iznosu od 22,00 KN (3 EUR) po osobi. Troškovi prijave naplaćuju se istovremeno s plaćanjem usluge smještaja.
Sve cijene smještaja se odnose na boravak duži od tri noćenja. Ukoliko se radi o boravku kraćem od četiri noćenja navedene cijene se uvećavaju za 30%.
Cijene navedene u našim ponudama i programima bazirane su na osnovi ugovora sa iznajmljivačima i našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na licu mjesta u objektu u kojem klijent boravi. Eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

PRAVO DONADIĆ AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

DONADIĆ zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je klijent potvrdio rezervaciju.
U iznimno rijetkim slučajevima potrebe izmjene ili otkaza rezervacije o tome ćemo vas izvijestiti što prije bude moguće i pokušati vam naći alternativni smještaj sličnog tipa, standarda i lokacije. Ako nije moguće ponuditi alternativni smještaj ili isti nije prihvaćen, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku te jamči povrat cijelog uplaćenog iznosa s čime prestaju bilo kakve obveze i odgovornost agencije te putnik nema pravo od agencije tražiti naknadu štete.

PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (elektroničkim putem, faxom ili putem pošte). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se niže navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije smještaja datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:
- za otkaz do 30 dana prije početka korištenja usluge naplaćuje se 30 % od ukupne cijene smještaja,
- za otkaz od 29 do 15 dana prije početka korištenja usluge naplaćuje se 40 % od ukupne cijene smještaja
- za otkaz od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge naplaćuje se 50 % od ukupne cijene smještaja
- za otkaz od 7 do 2 dana prije početka korištenja usluge naplaćuje se 70% od ukupne cijene smještaja
- za otkaz od 1 do 0 dana prije početka korištenja usluge ili u slučaju nedolaska klijenta do ponoći na dan početka korištenja usluge naplaćuje se 100 % od ukupne cijene smještaja
U slučaju promjene skraćenjem boravka na licu mjesta klijent je dužan platiti ugovoreni iznos boravka u cijelosti.
Ukoliko klijent mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka korištenja usluge, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog klijenta/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (što ovisi i o krajnjem pružatelju usluge). Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz Općih uvjeta poslovanja.

OBVEZE DONADIĆ AGENCIJE

DONADIĆ agencija je dužna voditi brigu o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga te brigu o pravima i interesima klijenta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima.
Ako DONADIĆ agencija u ime treće osobe posreduje u programima drugog tour operatora ili posreduje kod pojedinih usluga drugih pružatelja usluga, npr. izleti, rent-a-boat, rent-a-car…, tada odgovara samo za pravilno pružanje usluge posredovanja, ali ne i za uslugu.

OBVEZE KLIJENTA

Klijent je dužan: posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište, pridržavati se kućnog reda u smještajnom objektu te surađivati sa pružateljima usluga u dobroj namjeri. Klijent je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza. U slučaju nepoštivanja ovih obaveza klijent snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije klijent se obvezuje da će čuvati imovinu, sav namještaj, uređaje, opremu i okoliš u istom stanju i uvjetima kakvi su bili na početku korištenja smještaja. Završno čišćenje je uključeno u cijenu ukoliko to nije drugačije naznačeno a od vas se očekuje da održavate uobičajeno stanje čistoće i reda u kući kakvo ste našli. Klijent je dužan smještajnu jedinicu na dan odlaska ostaviti u „pristojnom stanju“, neovisno o završnom čišćenju od strane pružatelja usluge. „Pristojno stanje“ obuhvaća pranje posuđa i uklanjanje smeća. Kao najmoprimac odgovorni ste za sve nastale štete ili gubitak stvari a iznajmljivač zadržava pravo naplate za svako dodatno čišćenje osim zadnjeg kao i pravo na nadoknadu nastale štete.

SIGURNOST I VRIJEDNOSTI

DONADIĆ agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu kao ni za krađu iste. Dragocjenosti u unajmljenom smještaju ostavljate na vlastitu odgovornost. Ni iznajmljivač ni DONADIĆ agencija ne snose nikakvu odgovornost za gubitak istih. Izgubljena prtljaga, stvari ili krađa istih prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji. Ako odlučite napustiti smještaj zbog provale ne odobrava se naknada niti povrat novca.
Ni DONADIĆ agencija ni iznajmljivač ne snose nikakvu odgovornost u slučaju smrti, bolesti ili ozljede bilo koga u iznajmljenom smještaju.
DONADIĆ agencija nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak bilo klijenta bilo pružatelja usluge.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki klijent ima pravo podnijeti prigovor DONADIĆ agenciji ukoliko su zakupljene usluge nepotpune ili nekvalitetne odnosno klijent nije zadovoljan zatečenim stanjem, i to odmah po dolasku, a najkasnije u roku 24 sata od dolaska u smještajnu jedinicu. Klijent je dužan surađivati sa agencijom i pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora a ukoliko se uzroci ne mogu otkloniti DONADIĆ agencija se obvezuje ponuditi, kada je to moguće, alternativni smještaj. Ako gost prihvati ponuđeno rješenja prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, DONADIĆ agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.
Ako gost nije zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da DONADIĆ agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegova nezadovoljstva, ili da mu eventualno pronađe zamjenski smještaj, takav gost ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na činjenicu da su njegovi razlozi bili opravdani ili ne.
Ukoliko klijent i DONADIĆ agencija ne bi bili u mogućnosti pronaći zajedničko rješenje sastavljaju pismenu potvrdu o tome u dva primjerka te ju u znak prihvata obojica potpisuju. Klijent zadržava jedan primjerak ove potvrde. Uvažit će se samo pismeni prigovori rješavani za vrijeme boravka kojima se uzrok nije mogao otkloniti.
Ako gost na samom mjestu ne prihvati ponuđeno alternativno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, DONADIĆ agencija neće uvažiti naknadni prigovor gosta niti će na njega odgovoriti. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete a naknadne reklamacije na iskorištenu uslugu se ne primaju.
Ukoliko se manjkava usluga ne prijavi na licu mjesta, a klijent konzumira uslugu, odriče se prava na odštetu.
Najkasnije 8 dana po povratku sa puta klijent upućuje pismeni prigovor kojem prilaže i potvrdu koju su zajednički potpisali DONADIĆ agencija i klijent. DONADIĆ agencija će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje zaprimi u navedenom roku od 8 dana. DONADIĆ agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora. DONADIĆ agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluge, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo gosta na naknadu nematerijalne štete.
DONADIĆ agencija ne može se smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, prekide u opskrbi električnom energijom ili vodom, ulične radove, buku koja dolazi izvan granica posjeda, čistoću i temperaturu mora u destinaciji te sve ostale slične situacije i događaje koji mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane smještajne jedinice.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Izjava o privatnosti služi prvenstveno zaštiti privatnosti naših korisnika. U slučaju da se odlučite za korištenje neke od naših usluga, potrebno je ostaviti tražene osobne podatke kako bi mogli obaviti rezervaciju i zakup tražene usluge, ali osobni podaci klijenta ostaju maksimalno zaštićeni i biti će korišteni za proces realizacije tražene usluge. Prikupljamo samo one podatke koji su nam potrebni za regularno obavljanje procedure vezane uz zakup odabrane usluge, te pri tom procesu koristimo isključivo one informacije koje dobijemo od Vas.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici agencije i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite.
Agencija može otkriti osobne informacije samo u slučaju da je to propisano zakonom ili sudskom odlukom, te ako postoji potreba za zaštitom osobne sigurnosti korisnika ili javnosti.

LINKOVI NA STRANICE TREĆIH

Web stranica DONADIĆ agencije sadrži linkove na Internet stranice koje su pod nadzorom drugih fizičkih ili pravnih osoba. Navedeni linkovi dostupni su samo kao preporuka i potencijalni su izvor dodatnih informacija. Na njih DONADIĆ agencija nema nikakav utjecaj te se oslobađa bilo kakve odgovornosti za njihov sadržaj, istinitost i točnost informacija koje se na njima nalaze.

NAPOMENA

Klijent potvrdom rezervacije i uplatom akontacije potvrđuje svoju suglasnost sa gore navedenim uvjetima.

NADLEŽNOST SUDA

Svi prigovori nastojati će se riješiti sporazumno. Za slučaj da se prigovori i nesporazumi ne mogu riješiti sporazumno utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Pagu, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.
U Pagu, 15.05.2018