VidikovacOtok Pag > Pag

Vidikovac

Na zapadnom izlazu iz grada Paga, na prometnici koja vodi prema Novalji, nakon uspona serpentinom, na lijevoj strani se nalazi zaravan Vidikovac. S te zaravni se vidi u potpunosti panorama grada Paga pa mnogi turisti koriste prigodu da bi je fotografirali.

U neposrednoj blizini Vidikovca, nalazi se Gradac, područje na kojem je bila naseobina čovjeka iz neolita, mlađeg kamenog doba. S tog se mjesta lako mogao kontrolirati dolazak neprijatelja iz bilo kojeg smjera. Na Gradini nema puno ostataka koji bi bili odmah uočljivi, no mjesto je vrlo interesantno i ima lijep pogled na grad Pag. Gradina je bila djelom komunikacijske transverzale drevnog čovjeka koji se u potrazi za divljaci, kao lovac, kretao od zaleđa današnjeg Zadra, preko Paga, dalje prema sjevernom dijelu Kvarnera i Gorskom kotaru.


Gradac je zanimljiv i po tome što se u 19. stoljeću na tom mjestu planski istraživala mogućnost eksploatacije zlata. U tu se svrhu ispirao kamen, međutim, iz nepoznatih razloga, početkom 20. stoljeća, ta su istraživanja prekinuta, premda postoje informacije da je zlato (u zrncima i prašini) pronađeno.