15 MerdijanOtok Pag > Pag

15 Merdijan

Otok Pag nalazi se na takvom geografskom položaju da sredinu otoka presijeca 15. meridijan istočne geografske dužine po kojem se računa srednjeeuropsko vrijeme. U liniji presijecanja nalazi se tamni, mramorni spomenik na kojemu je ucrtan presjek. Okomito na spomenik izvučena je mramorna linija koja točno pokazuje prolazak linije meridijana. Na tom mjestu sa sigurnošću možemo reći da je najtočnije vrijeme u Hrvatskoj. Zbog presjeka 15. meridijana Grad Pag je imao jedan od prvih sunčevih satova u Europi koji su se nalazili na obalnom dijelu stare gradske jezgre. Oznaka 15 meridijana nalazi se pod najvišim paškim vrhom Sv. Vidom oko 5 km od Paga i to na makadamskom putu što se nastavlja iz predjela Bošane prema plaži Zrće.