Výlety lodí Pag - Andreja Boats

Výlety lodí Pag - Andreja Boats

Celodenní výlety v trvání 8 hodin (s obědem)  - Odjezd z Pagu Pagu západní stranou pažské zátoky, po cestě do do Zrće v délce 8 NM mnoho písečných pláží. Příjezd na pláž Zrće, pauza, pokračování k severní straně zátoky směrem na Casku, a dále přes Kustiće, Zuboviće do Metajny . V Metajně oběd v jedné z místních restaurací a prohlídka místa.
Následuje zajímavá část trasy přes pažský kanál, kde se nachází oblast se skalami a jeskyněmi. Pauza v zátoce Slana a poté pokračování podél skalnatého pobřeží k jeskyni, kterou je možné přeplavat. Poté návrat do Pagu. Mapa výletu
Polodenní výlety v trvání 4 hodin  - Délka trasy výletu je stejná jako u celodenního výletu, ale s kratšími časovými intervaly. Bez oběda.
Krátké výlety v trvání 1 hodiny  - Výlet dlouhý 12 NM přes nejzajímavější část pažského kanálu. Skalnaté pobřeží s plážemi a jeskyněmi. Po hodinovém výletu následuje zanechání hostů na jedné z pláží a příjezd pro ně dle domluvy v odpoledních hodinách

  • Výlety lodí Pag - Andreja Boats
  • Výlety lodí Pag - Andreja Boats
  • Výlety lodí Pag - Andreja Boats
  • Výlety lodí Pag - Andreja Boats
  • Výlety lodí Pag - Andreja Boats