• Pláže na ostrově Pagu
  Pláže na ostrově Pagu

  Ostrov Pag jeden z největších Jadranských ostrovů: s 285 km2 pátý největší, a s 270 km členitého pobřeží je ostrovem s nejdelší pobřežní linií na Jadranu, plný zálivů, zátok, mysů a pláží.

 • Mediteran Pag, Turistická Agentura z Pagu
  Mediteran Pag, Turistická Agentura z Pagu

  V naší nabídce se nacházejí apartmány, pokoje, pensiony, hotely a kempy ve městech ostrova Pagu (Pag, Novalja, Povljana). Destinace, obrázky a výlety ostrov Pag.

 • Město Pag - Ostrov Pag
  Město Pag - Ostrov Pag

  MĚSTO PAG -Největším a nejvýznamnějším městem na ostrově je město Pag. Město Pag je městem mořské soli. Kvůli její důležitosti v 15. století vznikl Pag jako plánované a plánovitě opevněné město, které při prohlídce nabízí zvláštní zážitek.

Všeobecné podmínky poskytování služeb ubytování

1. Obsah nabídky
Turistická agentura DONADIĆ se zavazuje zajistit hostu služby ubytování podle zveřejněných informací dostupných na stránkách www.mediteranpag.com a podle popisu, ceny a termínu v souladu s potvrzenou rezervací, s výjimkou mimořádných okolností tj. okolností, které nelze ovlivnit, protože je nelze předvídat a tím ani odstranit (válka, nepokoje, stávky, teroristické akce, sanitární poruchy, živelní katastrofy, intervence kompetentních orgánů, smrt nebo nemoc poskytovatele služeb apod.).

2. Kategorizace a popis služeb
Nabízené ubytovací jednotky jsou popsány podle oficiální kategorizace kompetentního orgánu a na základě prohlídky skutečného stavu ubytování při zpracování objektu. Standardy ubytování, služeb, stravování a dalšího jsou v jednotlivých místech a zemích rozdílné a nejsou srovnatelné. Všechny číselné hodnoty (rozloha, vzdálenosti,…) jsou na web stránkách uvedeny s tolerancí +/- 20%.
Každý host musí být přijat v čisté a upravené ubytovací jednotce a každého hosta musí čekat čisté ložní povlečení. Pro hosty, kteří zůstávají déle než jeden týden, budou dostupné další povlečení a ručníky pro používání.
Hosté do ubytovací jednotky nastupují po 14,00 hod a v den odjezdu opouštějí ubytovací jednotku před 10,00 hod. Vydávání klíčů k ubytovacím jednotkám při příjezdu probíhá v agentuře a předání klíčů při odjezdu probíhá přímo v objektu s majitelem domu.

3. Cena ubytování
Cena ubytování zahrnuje základní službu a veškeré poplatky, jak je uvedeno u ubytovací jednotky z rezervace. Cena pronájmu apartmánu zahrnuje denní nájem za ubytovací jednotku, povlečení, ručníky, kuchyni vybavenou potřebným nádobím a příborem (s výjimkou případu pronájmu pokoje bez použití kuchyně), spotřebu vody, elektřiny a plynu, jakož i závěrečné čištění. Zvláštní služby jsou ty, které nejsou zahrnuty do ceny ubytování (jako příplatek za domácí mazlíčky …), host je platí zvlášť a je třeba požádat o ně při rezervaci.
Ceny ostatních ubytovacích jednotek (hotely, penziony a kempy) jsou uvedeny u každé ubytovací jednotky a taktéž je uvedeno vše, co je zahrnuto v ceně.
Ceny ubytování jsou uvedeny v eurech.
Všechny uvedené ceny se vztahují na pobyt delší než 3 dny. Pokud se jedná o pobyt kratší než čtyři noci, zvyšuje se cena o 30 %, pokud nějakou konkrétní nabídkou na dotaz hosta není domluveno jinak.
V případě změny ceny ubytování ze strany poskytovatele služeb nebo změny měnového kurzu si turistická agentura DONADIĆ vyhrazuje právo na změny uvedených cen. Hostům, kteří zaplatili akontaci za příslušnou rezervaci, turistická agentura DONADIĆ zaručuje cenu ubytování uvedenou v kalkulaci , na základě které zaplatili částku akontace. Pokud ke změně dojde před zaplacením akontace, zavazuje se turistická agentura DONADIĆ, že bude informovat hosty o změně ceny a že jim pošle nové vyúčtování.
Pokud do rezervovaného ubytování přijede více osob, než je uvedeno ve voucheru, má poskytovatel služeb právo odmítnout nenahlášeným hostům ubytování nebo přijmout všechny hosty za doplatek na místě.

4. Pobytová taxa
Podle platného Zákona o pobytové taxe Chorvatské republiky je host povinen zaplatit pobytovou taxu současně s placením služeb ubytování. Pobytová taxa závisí na termínu a místě pobytu a činí 7,00 kun za osobu na den za dospělou osobu. Mladí od 12 do 18 let mají slevu 50 % z této částky a děti mladší 12 let pobytovou taxu neplatí. Konečná výše pobytové taxy za příslušnou rezervaci se účtuje podle těchto Všeobecných podmínek a platí se současně s placením konečné částky za ubytování (pokud není započítána do ceny ubytování, což je uvedeno u každé ubytovací jednotky).

5. Rezervace a placení
Dotazy na rezervaci se přijímají prostřednictvím elektronické pošty, faxem nebo osobně v kanceláři turistické agentury DONADIĆ. Zaplacením akontace host potvrzuje, že byl v úplnosti seznámen s těmito Všeobecnými podmínkami a že s nimi v úplnosti souhlasí. Tímto způsobem se vše, co je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách stává právní povinností jak pro hosta, tak i pro turistickou agenturu DONADIĆ. Při rezervaci je host povinen uvést všechny údaje, které vyžaduje proces rezervace. Pro rezervaci ubytování je třeba zaplatit akontaci ve výši 30 % z celkové ceny ubytování, a zbylá část z ceny ubytování (a pobytová taxa, pokud není zahrnuta v ceně ubytování) se platí na recepci turistické agentury DONADIĆ v den příjezdu do ubytovací jednotky. Poté co turistická agentura DONADIĆ obdrží na svůj účet částku akontace, je povinna poslat hostu voucher elektronickou cestou nebo faxem. Všechny podmínky spojené s placením akontace za rezervaci ubytování jsou uvedeny pod JAK SI REZERVOVAT na našich stránkách.
Host platí akontaci z vlastní iniciativy, a nebude požadovat slevu za placení předem.
Upozorňujeme Vás, že k provádění finančních transakcí podle našich pokynů na internetových stránkách musíte být plnoletí a že používáním našich stránek přijímáte úplnou finanční odpovědnost za provedené transakce.

6. Právo agentury na změny a zrušení rezervace
Turistická agentura DONADIĆ si vyhrazuje právo na změny nebo zrušení rezervace v případě mimořádných okolností, které nelze ovlivnit (viz bod 1.). Rezervované ubytování lze zaměnit pouze pokud byl host předem informován, a to ubytováním stejné nebo vyšší kategorie za cenu, kterou host potvrdil při rezervaci. Pokud je náhradní ubytování možné pouze v objektu vyšší kategorie a za cenu vyšší do 10 % než cena zaplacené rezervace, vyhrazuje si turistická agentura DONADIĆ právo naúčtovat rozdíl v ceně se souhlasem hosta. V případě, že není možná záměna zaplaceného ubytování, si turistická agentura DONADIĆ vyhrazuje právo na zrušení rezervace s předchozím informováním hosta nejméně 7 dní před počátkem využívání služeb, a zaručuje vrácení celé zaplacené částky. Pokud není možná adekvátní záměna v den počátku využívání služeb, bude se turistická agentura DONADIĆ snažit poskytnout hostu informace o možném ubytování, které není v nabídce turistické agentury DONADIĆ, a v každém případě hostu vrátí kompletní zaplacenou částku za rezervaci.

7. Právo hosta na změny a zrušení rezervace
V případě, že si host přeje změnit nebo zrušit rezervaci, je povinen tak učinit písemnou formou (elektronickou poštou, faxem). Za změnu se považuje změna počtu osob nebo datum počátku a/nebo konce využívání služeb nejpozději 31 dní před počátkem využívání služeb. V případě, že změna rezervace není možná, a host z tohoto důvodu rezervaci zruší, aplikují se níže uvedené podmínky pro zrušení rezervace. Změna ubytovací jednotky a každá změna v období kratším než 30 dní před počátkem rezervace a během využívání rezervace se považuje za zrušení rezervace.
V případě zrušení potvrzené rezervace soukromého ubytování představuje datum přijetí písemného zrušení rezervace základ pro vyúčtování poplatků za zrušení dle následujícího:
 • za zrušení v období 30 až 1 den před počátkem využívání služeb, nebo pokud host nepřijede nebo zruší rezervaci v rezervovaném termínu, účtuje se 30% z celkové ceny ubytování (zadržuje se částka za zaplacení akontace).

Pokud se host do rezervované ubytovací jednotky nedostaví do půlnoci v den počátku využívání služeb a o tom, že nepřijede, nebo o svém zpoždění, neinformoval turistickou agenturu DONADIĆ nebo poskytovatele služeb, považuje se rezervace za zrušenou a poplatky za zrušení se účtují dle výše uvedeného.

8. Povinnosti turistické agentury DONADIĆ
Povinností turistické agentury DONADIĆ je starat se o provádění rezervovaných služeb a práva hostů v souladu s dobrými zvyklostmi v turismu a pravidly oboru. Turistická agentura DONADIĆ vylučuje jakoukoliv odpovědnost v případě změn a nevykonaných služeb způsobených vyšší silou.

9. Povinnosti hosta
Host je povinen:
 • mít platné cestovní doklady,
 • dodržovat zákony a předpisy Chorvatské republiky
 • dodržovat domácí řád v ubytovacích objektech a spolupracovat s majitelem nebo turistickou agenturou DONADIĆ v dobrém úmyslu,
 • v úplnosti nahradit škodu majiteli objektu za každou možnou způsobenou škodu v ubytovací jednotce
 • při příjezdu na místo předat turistické agentuře DONADIĆ voucher pro rezervaci služeb ubytování získaný faxem nebo elektronickou poštou.
 • v den příjezdu zaplatit turistické agentuře DONADIĆ zbývající částku z ceny ubytování (a pobytovou taxu, pokud není zahrnuta v ceně ubytování).

Host nese plnou odpovědnost za následky, které by mohly nastat nedodržováním uvedených povinností.

10. Zavazadla
Turistická agentura DONADIĆ ne nese žádnou odpovědnost za poškozená, zničená nebo ztracená zavazadla, jakož i za krádež zavazadel nebo cenností v ubytovacím objektu. Ztracená zavazadla nebo krádež se hlásí poskytovateli služeb a příslušné policejní stanici.
Turistická agentura DONADIĆ nezodpovídá za ztrátu nebo krádež hostových dokladů během využívání ubytovací jednotky, host je povinen si na své náklady obstarat nové.

11.Cestovní pojištění
Uvedené ceny nezahrnují cestovní pojištění proti rizikům na cestě. Při rezervaci host může vyžadovat pojištění a sjednat si ho s pojišťovací společností.

12. Řešení reklamací
Každý host má právo na stížnost pro nevykonanou a zaplacenou službu. Pokud jsou služby z nabídky nekvalitní, může host požadovat úměrné odškodné tak, že přiloží písemnou reklamaci.

Postup v souvislosti se stížností:
 • pokud host přímo na místě nebude spokojen se stavem ubytovací jednotky, musí o tom hned po příjezdu informovat poskytovatele služeb, respektive turistickou agenturu DONADIĆ. V opačném případě nebude na stížnost brán zřetel. Host je povinen spolupracovat se zástupcem agentury a poskytovatelem služeb v dobrém úmyslu, aby byly příčiny stížnosti odstraněny. Pokud je stížnost oprávněná a její příčiny lze odstranit, udělá turistická agentura DONADIĆ vše pro to, aby host dostal přijatelné řešení, které odpovídá zaplacené službě. DONADIĆ turistická agentura nebo poskytovatel služby nesmí hostu jako náhradní ubytování nabídnout službu menší hodnoty. Pokud host přímo na místě nepřijme nabízené řešení stížnosti, které odpovídá zaplacené službě, nebude turistická agentura DONADIĆ brát zřetel na další stížnost hosta a nebude na ni odpovídat.
 • pokud host ze své vůle opustí ubytovací jednotku a najde si jiné ubytování, aniž by poskytl turistické agentuře DONADIĆ příležitost k odstranění příčiny jeho nespokojenosti, nemá host právo na vrácení peněz ani právo na stížnost pro náhradu škody.
 • pokud je v místě pobytu dosaženo řešení stížnosti, dohodu s hostem poskytovatel služeb a turistická agentura DONADIĆ písemně potvrdí a každá strana obdrží jeden výtisk s podpisem hosta.
 • pokud v místě pobytu nebylo dosaženo řešení stížnosti, musí o tom host se zástupcem turistické agentury DONADIĆ sepsat písemné potvrzení (zprávu o zastižené situaci a důvodech stížnosti) ve dvou výtiscích, které musí podepsat obě strany. Host obdrží jeden výtisk tohoto potvrzení
 • nejpozději do 7 dnů po skončení rezervované služby musí host poslat písemnou stížnost turistické agentuře DONADIĆ a ke stížnosti přiložit také průvodní dokumenty, které dokazují opodstatnění stížnosti (zpráva podepsaná v místě používání služeb). Turistická agentura DONADIĆ bude posuzovat pouze v úplnosti zdokumentované stížnosti přijaté ve lhůtě 7 dnů.
 • Turistická agentura DONADIĆ se zavazuje vynést písemné rozhodnutí o stížnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne přijetí, a do vynesení rozhodnutí se host vzdává práva na zprostředkování třetích osob a soudních institucí nebo poskytování informací médiím. Pokud host jedná v rozporu s tímto ustanovením, má agentura právo, bez ohledu na opodstatnění jeho stížnosti, žádat náhradu škody, kterou by jí takovéto jednání hosta způsobilo.
  Agentura může prodloužit lhůtu pro rozhodnutí ve stížnosti z důvodu získání informací a prověření údajů uvedených ve stížnosti u poskytovatele služeb nejvýše o dalších 14 dnů. Agentura se bude zabývat pouze těmi stížnostmi, jejichž příčinu nebylo možné odstranit na místě pobytu.

Nejvyšší náhrada za oprávněnou stížnost může dosáhnout výše reklamované části služeb a ne může zahrnout již využité služby jakož ani celkovou částku za služby. Tímto se vylučuje právo hosta na náhradu ideální škody.
Turistická agentura DONADIĆ nemůže být považována za odpovědnou za eventuální klimatické podmínky, čistotu a teploty moře v destinacích, ani za další podobné situace a události, které mohou způsobit nespokojenost hosta a netýkají se přímo kvality rezervované ubytovací jednotky.

13. Příslušnost soudu
Všechny spory se turistická agentura DONADIĆ a host budou snažit vyřešit mírnou cestou a v případě, že se nemohou dohodnout, stanovuje se příslušnost soudu v Zadaru.

14. Poznámka
Zaplacením akontace, respektive celé částky za rezervaci ubytování, host v úplnosti souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami..

V Pagu, 01.12. 2011.