Staré město PagOstrov Pag > Pag

Staré město Pag

Stari grad Pag se nachází kilometr dále od starého městského jádra. Kdysi byl Stari grad velké a bohaté město, opevněné mocnými hradbami. Výchozím přístavem města byl Košljun, místo na západní straně ostrova. Ve Starom gradu se využívala sůl a existoval přístav pro lodě střední velikosti.
Ve Starom gradu jsou četné pozůstatky zdí a domů, pozůstatky cest a opevnění, ale nejlépe jsou dochované části františkánského kláštera a románský kostel sv. Marie. První zmínka o kostelu je z roku 1192.