Plošina VidikovacOstrov Pag > Pag

Plošina Vidikovac

Na západním výjezdu z města Pagu, na komunikaci, která vede do Novalje, se po výstupu serpentinou na levé straně nachází plošina Vidikovac. Z této plošiny je vidět celé panorama města Pagu a proto zde mnozí turisté využívají příležitost k fotografování.

V bezprostřední blízkosti Vidikovca se nachází Gradac, oblast, ve které bylo obydlí člověka z neolitu, mladší doby kamenné. Z tohoto místa se lehce mohl kontrolovat příchod nepřátel z jakéhokoliv směru. Na Gradini není mnoho pozůstatků, které by byly hned patrné, ale místo je velmi zajímavé a nabízí pěkný pohled na město Pag. Gradina byla součástí komunikační transverzály dávného člověka, který se při pátraní po divé zvěři jako lovec pohyboval z oblasti dnešního Zadaru přes Pag dále k severní části Kvarneru a Gorskému kotaru.

Gradac je zajímavý i tím, že se na tom místě v 19. století plánovaně zkoumala možnost exploatace zlata. Za tím účelem se pral kámen, ale pak, z neznámých důvodů, byl výzkum počátkem 20. století přerušen, ačkoliv existují informace, že bylo zlato (zrna a prach) nalezeno.